ساخت تندیس لاک پشت پوزه عقابی

تندیس برنجی لاک پشت

طراحی و ساخت انواع تندیس برنجی

  • جنس تندیس برنجی (ریختگی دقیق)
  • آبکاری طلا