ساخت لوح تقدیر برنجی خم بهمراه آبکاری کروم و لوگو برجسته طلایی