ساخت تندیس به روش ریختگی دقیق

مراحل ساخت تندیس به روش ریختگی دقیق

در این روش ابتدا مدل بصورت پرینت سه بعدی چاپ می شود، سپس از مدل قالب سیلیکونی گرفته میشود

کچ را به دور موم پوشانده تا بصورت قالب در بیایید و به وسیله حرارت موم را ذوب کرده و از قالب خارج می کنن، سپس مواد برنزی را به داخل گچ میریزن و در نهایت تندیس با کیفیتی را مشاهده میکنید، در مرحله آخر تندیس پرداختکاری و آبکاری می شود.