نحوه ساخت تندیس اکریلیک با روش چاپ حرارتی + فیلم

نحوه ساخت تندیس اکریلیک با روش چاپ حرارتی را ببینید…

این روش از ساخت از تندیس یکی از متداول ترین و با سابقه ترین روش هاست. هنوزم که هنوزه از این روش در برخی از کارگاه ها استفاده میشه.

 در این فیلم کوتاه نحوه ایجاد یک چنین تندیسی را برایتان ارائه کردیم…

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید