روش ساخت بج سینه ( نشان سینه )

بج سینه چیست ؟

بج سینه نمادی از عضویت و پایبندی افراد به سازمان و گروه خود می باشد. امروزه در بسیاری ازهمایش ها و جشنواره ها به صورت گسترده ای استفاده می گردد . همچنین بج سینه یکی از ملزوماتی می باشد که مدیران موفق برای ساخت شخصیت سازمانی مناسب در پرسنل خود از آن بهره می برند .
بج سینه پرچم ایرانو اما، نشان های سینه با چند روش ساخته می شوند ؟

روش های تولید بج سینه ( نشان سینه )

1.روش برش دستی بج سینه : در این روش ، پس از فرایند های پرداخت ، کپی و اسید کاری بر روی ورق برنز ، طرح مورد نظر در بج سینه  با اره برش خورده و پس از نصب گیره با یکی از فلزهای طلا ، نیکل یا مس آبکاری می گردد. در این روش پس از اتمام کار، بج ها را می توان با رنگ کاری به صورت دستی و ریختن رزین تکمیل نمود.

2.روش قالبی  در بج سینه : در این روش ساخت بج با قالب گیری از طرح مورد نظر و به روش ریخته گری با فلز سرب ساخته می شود که پس از فرایند ریخته گری و تمیزکاری، بج ها را به صورت مشابه بج های دستی آبکاری می نمایند.

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید