تندیس پلکسی

تندیس پلکسی یونسکو

طراحی و ساخت انواع تندیس پلکسی

  • نوع برش CO2
  • جنس پلکسی
  • جنس مدال برنجی
  • پایه چوب
ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید